URBAN SKETCHING

CULTURA

Trobada el dia 19 de gener a les 10.30 h. davant del Monestir.
Trobada organitzada per URBAN SKETCHERS DE TARRAGONA