Servei de Recollia de RESTES VEGETALS A DOMICILI

L'Ajuntament posa a disposició dels usuaris saques individuals.
La recollida de restes vegetals es fa els dilluns prèvi sol·licitar el servei telefònicament al 977 67 92 04 o a les oficines municipals de l’Ajuntament de Santa Oliva.

.

 

 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS A DOMICILI

Des de l’àrea de serveis generals i medi ambient de l’Ajuntament de Santa Oliva es creu convenient realitzar una modificació del servei de recollida de podes i restes vegetals, que actualment es gestiona mitjançant corralets instal·lats a diferents carrers i nuclis del municipi. No es fa un bon ús del sistema actual i el col·lapse i brutícia que es genera al voltant dels corralets, provoca una mala gestió mediambiental, acaba encarint el cost del servei i augmenta el risc d’incendi.

És per aquest motiu que s'ha pres la decisió de canviar el sistema i iniciar el servei de recollida de restes vegetals mitjançant sacs individuals que l’Ajuntament posarà a disposició dels usuaris. El primer sac serà recollit per l’usuari amb la sol·licitud d’alta al padró de la taxa de restes vegetals (en cas de no estar d’alta) o identificació d’estar d’alta al padró de la taxa de recollida de restes vegetals.

En cas de contractar els serveis externs d’un professional, aquest haurà de portar directament les restes vegetals al magatzem municipal, prèvia comunicació amb l’Ajuntament.

 

Com s’han de preparar els residus a recollir?

1.Cal guardar en el sac les restes vegetals i deixar a la porta de casa una vegada s’hagi concretat la recollida amb l’Ajuntament (només recollirem els punts que hagin fet la sol·licitud prèvia)

2.Si les restes són branques, s’hauran de lligar amb cordill i no podran superar els 2 metres de llargada per facilitar-ne el transport.

3.Caldrà fer feixos dels troncs.

 

Què hi va?

1.Restes de segar I esporgar l’hort 

2.Restes de males herbes del jardí

3.Restes de poda dels arbres, arbusts, matolls 

4.Restes de gespa.

5.Fulles, branques i troncs fets feixos. 

 

Què NO hi va?

1.Mobles, fusta

2.Restes de menjar. 

3.Restes de runa.

4.Excrements.

5.Paper, vidre, plàstic.

 

Quins avantatges té aquest servei?

1.Evitem col·lapsar els contenidors de rebuig amb restes vegetals.

2.Evitem que els residus vagin a l’abocador i reciclem al mateix municipi.

3.Major comoditat pel veí - veïna.

4.Evitem abocaments descontrolats de restes vegetals.

 

Quan es fa la recollida?

La recollida de restes vegetals es farà els dilluns prèvia cita a les oficines municipals de l’Ajuntament de Santa Oliva.

 

Qui fa la recollida?

La brigada municipal passarà a recollir el sac de restes vegetals pel domicili. Al mateix moment que la brigada retira el sac ple de restes vegetals, deixa un sac buit per la propera vegada.

 

Com sol·licitar el servei

Telefònicament: 977 67 92 04

A través de la web municipal: www.santaoliva.cat

 

Per qualsevol dubte o aclariment truqueu o dirigiu-vos a l’àrea de medi ambient o via pública.

Virginia Moreno Navarro 

Regidora de Via pública 

Informació addicional