Història

CINC CÈNTIMS D'HISTÒRIA
El territori de l’actual Catalunya, des de començament del segle VIII fins a mitjan del segle XII va constituir la frontera entre el sud de l’Europa cristiana i el nord del món islàmic medieval. A la Catalunya Vella, una marca era un territori més o menys gran que formava part d’un comtat, dins del qual es distingia pel seu caràcter específic de zona de frontera amb l’Islam. La Marca del Penedès s’estenia, d’est a oest, entre el Llobregat i el Gaià, i de nord a sud, entre la serra de Queralt i el mar.

Els orígens de Santa Oliva són mil·lenaris. Al febrer de l'any 986, el rei franc Lotari confirma a Odó, abat de Sant Cugat, la possessió de l'església de Santa Maria de Santa Oliva amb el seu alou. Aquests dominis, s'estenien, en la seva amplada, des de la guàrdia de Banyeres fins a la vila de Damabuin (Tamoví), i en la seva llargada,des de la vila de Domenys fins al mar. L'any 1012 Isnabert construeix una torre, que més tard serà el castell de Santa Oliva.

Informació addicional