Alcaldessa d'honor

NOMENAMENT DE L’ALCADESSA D’HONOR

Aquest acte simbòlic que serà renovat cada quatre anys pretén enaltir la figura d’algun santolivenc/a en base a un concurs de mèrits relacionats amb la seva trajectòria cívica i la seva implicació en les iniciatives culturals de caire local. Actualment aquest càrrec l’ostenta la historiadora local Lola Díaz la qual va ser designada per votació d’una comissió en la qual hi eren representats tots els grups polítics municipals.