Retribucions càrrecs electes

           Retribucions càrrecs electes 2019-2023

 

Grup Jornada Nom Càrrec Sou Brut Anual Cost Total amb Seguretat Social
ERC Dedicació al 100% de jornada Josep Carreras i Benach Alcalde 29.800,00 € 39.499,90 €
ERC Dedicació al 100% de jornada Magda Domingo Masjuan Àrees de govern 24.000,00 € 31.812,00 €
ERC Dedicació al 28% de jornada Mònica Mayor Puig Àrees de govern 11.800,00 € 15.640,90 €
ERC Assistències a òrgans Albert Bolet Morera  2n Tinent d’alcalde 11.800,00 € 15.640,90 €
COMPROMÍS Dedicació al 100% de jornada Jordi Risa Jané 3r Tinent d’alcalde 24.000,00 € 31.812,00 €
COMPROMÍS Dedicació al 70% de jornada Virginia Moreno Navarro 1a Tinent d’alcalde 19.800,00€ 26.244,90 €

 

 

Informació addicional