Agermanament amb el Saucejo

Santa Oliva té establert un protocol d’agermanament amb El Saucejo (Sevilla).Però abans que tot això succeís, ja a la dècada dels anys 60 -en plena època migratòria de gent d’Andalusia cap a Cataluña-, es produí un curiós èxode de fills i filles de El Saucejo cap a tota la zona de la nostra comarca, el Baix Penedès. Però especialment Santa Oliva fou la destinació d’una nodrida colònia de saucejeños que aquí hi han fet créixer les seves famílies. Els escassos santolivencs d’aleshores van veure com els cognoms Moreno, Cortés, Gracia i Martín s’incorporaven a la nostra vida quotidiana per mitjà de vàries famílies emparentades entre sí.

El temps, el frec a frec diari i la vida social que es genera per mitjà de les diverses entitats cíviques de Santa Oliva ha propiciat la plena integració a Santa Oliva d’aquests descendents de El Saucejo. Tot això, unit als matrimonis mixtos que han anat sorgint, han consolidat uns nexes estrets entre ambdós orígens.

Actualment hi ha empadronades a Santa Oliva 27 persones originàries del Saucejo per bé que cal considerar que algunes, per llei de vida, ja han anat desapareixent i d’altres han multiplicat la seva descendència aquí: són fills i néts que, tot i no ser originaris de El Saucejo, allí hi conserven els seus vincles paterns o materns.

Tot això va desembocar en la signatura d’un protocol d’agermanament entre els municipis de Santa Oliva i El Saucejo l’any 2006 en virtut dels vincles existents entre ambdós pobles. Igualment s’han intensificat les relacions entre les diverses entitats cíviques i polítiques del poble, per tal de coordinar iniciatives d’intercanvi cultural, escolar, esportiu o juvenil que es derivin d’aquest nou llaç institucional entre Santa Oliva i El Saucejo.