Grups Municipals

  GRUP POLÍTIC DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC).

Integrants:
-  Sr. Christian Martínez Rodríguez
-  Sra. Laia Levis Canals
-  Sra. Míriam Garcia Guerrero
-  Sr. Josep Ferré Vidal

Portaveu:
-  Sr. Christian Martínez Rodríguez

Portaveu suplent:
-  Sra. Laia Levis Canals:

 

  GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM):

Integrants:
-  Sr. Josep Carreras i Benach
-  Sra. Magda Domingo Masjuan
-  Sr. Albert Bolet Morera
-  Sra. Mònica Mayor Puig

Portaveu:
-  Sr. Albert Bolet Morera

Portaveu suplent:
-  Sr. Josep Carreras i Benach

 

GRUP POLÍTIC DE COMPROMÍS PER SANTA OLIVA (COMPROMÍS):
Integrants:

-  Sra. Virginia Moreno Navarro
-  Sr. Jordi Risa Jané

Portaveu:
-  Sra. Virginia Moreno Navarro

Portaveu suplent:
-  Sr. Jordi Risa Jané

GRUP POLÍTIC DE CIUTADANS (CS):

Integrants:
-  Sr. David Martínez López

Portaveu:
-  Sr. David Martínez López