L’Ajuntament de Santa Oliva ha publicat l'anunci de licitació del contracte de les obres d’ampliació del Centre Cívic de Les Pedreres, mitjançant procediment obert simplificat.

El termini màxim d’execució de les obres és de 4 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres.

L’Ajuntament de Santa Oliva ha publicat l'anunci de licitació del contracte de les obres d’ampliació del Centre Cívic de Les Pedreres, mitjançant procediment obert simplificat.

El termini màxim d’execució de les obres és de 4 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres.

Per presentar la vostra oferta ho podeu fer a través de l’enllaç de l’anunci de licitació, que és el següent: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200072224

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 26 de juny de 2023 a les 23:59 hores.

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos als serveis tècnics d’urbanisme, al correu urbanisme@santaoliva.cat o bé trucant al 977747329.

Informació addicional