EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL CENS ELECTORAL. ELECCIONS GENERALS 23 de juliol de 2023

Es comunica a tots els veïns, que estan a consulta pública les dades del cens electoral, des del dia 5 al 12 juny, ambdós inclosos.

D’acord amb l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general (LOREG), es comunica a tots els veïns, que estan a consulta pública les dades del cens electoral, des del dia 5 al 12 de juny, ambdós inclosos, amb la finalitat de poder presentar les corresponents reclamacions a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, sobre inclusió o exclusió en el mateix.