Convocatòria Ple Extraordinari el divendres 3 de juny de 2022 a les 20:00 hores.

Comunicació

A la sala de Plens de l'Ajuntament en format presencial

📣Convocatòria Ple Extraordinari el divendres 3 de juny de 2022 a les 20:00 hores.
 
📌ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
 
 
1.- Exp. Núm.: 66/2022 Donar compte al ple de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2021.
2.- Exp. Núm.: 66/2022 Donar compte al ple de l’informe de presa de raó en comptabilitat dels ingressos del període 2021.
3.- Exp. Núm.: 1112/2022 Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2022- 0429 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
4.- Exp. Núm.: 2155/2021 Ratificació del conveni per a la concessió directa d’una subvenció a l’Associació Club de Lectura pel Xè aniversari, exercici 2022, aprovat per acord de Junta de Govern de 19/05/2022.
5.- Exp. Núm.: 2138/2020 Resolució definitiva del contracte d’execució de les obres d’un pavelló esportiu PAV-2 per desistiment de l’administració i liquidació del contracte.
6.- Exp. Núm.: 789/2022 Aprovació adhesió de l’Ajuntament de Santa Oliva a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.
7.- Exp. Núm.: 987/2022 Aprovació dels Festius Locals de l’any 2023.
8.- Proposta presentada pel Grup municipal d’ERC per tal de posar nom de «Plaça u d'octubre de 2017».
9.- Moció presentada pel Grup municipal d’ERC sobre la defensa dels jutjats de pau.
10.- Exp. Núm.: 1189/2022 Presa de raó de la renúncia presentada per Josep Carreras i Benach al càrrec d’Alcalde.
 
 
#AjuntamentSantaOliva

Informació addicional