Convocatòria de consulta ciutadana en elaboració de proposta de modificació puntual del POUM.

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29.09.2022 s’ha convocat consulta prèvia ciutadana per a l’elaboració de la mencionada ordenança, a través del portal web municipal, en la qual es recaptarà l'opinió, durant 15 dies des de la publicació.