CANVIS ORDENANCES FISCALS SANTA OLIVA 2021

CANVIS, MOTIVACIONS I EFECTES EN LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL
Aprovades inicialment les ordenances fiscals 2021.
Estaran 30 dies hàbils en Exposició Pública a partir del dia 26/10/2020.