SUBVENCIO DE SALUT PÙBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES - EXERCICI 2022

IMPORT SUBVENCIÓ:
Línia 1 – 1.1 Piscines: 8.174€
Línia 2 - Protecció de la Salut Pública: 13.550,40€