17 DE GENER "LA CÀPSULA DEL TEMPS"

ÀREA D'ACTIVITATS I PROMOCIÓ CULTURAL

Inscripcions fins el 10 de gener.
Informat al Centre Cívic Les Pedreres 977666423 (16h.-20h.)