FLAMA DEL CANIGÓ

ÀREA D'ACTIVITATS I PROMOCIÓ CULTURAL> Festes

SANTA OLIVA Dimarts, 23 de juny 18:30 h.
Rebuda, encesa del peveter i actuacions musicals (Plaça del Castell).