Oferta 5 FRESADOR/A C.N.C.

Empresa de Llorenç del Penedès precisa un/aoperari de mecanitzat amb màquina de controlnumèric.
REQUISITS
Tècnic especialista en Mecànica. FPI, FPII Mecànica.
Experiència demostrable en fabricació de peces de mecanitzat automàtic/taller de mecanitzat