Oferta 0004 OPERARI/ÀRIA PONT GRUA

FUNCIONS
Subministrar matèria prima amb carretó
Ubicar bobines d'acer amb pont grua
REQUISITS
Disponibilitat per treballar caps de setmana
Carnet de carretoner i pont grua en vigor
S'OFEREIX
Torn caps de setmana (20 h) + 20 h resta setmana