Certificat de professionalitat sector de la construcció

Formació adreçada preferentment a persones que hagin estat en situació d’ERTO en
qualsevol moment des de l’inici de la pandèmia.
Instal·lació de guix laminat, parquet, rajola, etc.