Horari parròquia

PARRÒQUIA DE SANTA OLIVA

MOSSÈN XAVIER ROIG ROVIRA (686 705 097)

MISSES

DISSABTES: 19.00, al Castell
DIUMENGES: 12.30, a la parròquia
DIJOUS: 19.00, al Castell


DESPATX (Pl. Fassina)

DIJOUS: de 20.00 a 20.45

Telèfon: 686 705 097