Castell Verge del Remei

EL CASTELL
El Castell Verge del Remei és el reclam que dóna a Santa Oliva l'aire medieval que encara es respira per la seva part alta. L'any 1012, Isnabert fa construir la torre que més tard seria el castell de Santa Oliva. Pere, senyor del Castell l'any 1142, promet fidelitat a Guillem de Sant Martí, senyor de les terres del Penedès. Les lluites dels successius senyors feudals que habitaren el Castell contra el Priorat de Santa Maria de Santa oliva acaben al s. XIII amb l'adquisició del Castell i de totes les seves possessions per part de l'Església. Els actuals gegants Pere i Dolça reben aquests noms en memòria dels senyors del Castell que l' habitaren en una època històrica esplendorosa. Avui dia es conserva en un òptim estat mercès a una acurada restauració que es va practicar fa pocs anys.