LES RUTES D’ECOTURISME

Descobreix el nostre patrimoni tot fen camí

LES RUTES D’ECOTURISME
L'Àrea d'Ecoturisme presenta diverses rutes que permeten conèixer elements d'interès del terme de Santa Oliva diferenciats sota tres temàtiques diferents: l'aigua, el secà i la pau. Tot passejant podem trobar elements relacionats amb la cultura de l'aigua, com ara les sínies, basses, barrancs o formacions vegetals pròpies d'ambients humits; elements relacionats amb la cultura de la pau, que donen a conèixer diversos elements d'interès del territori que fan de testimonis dels moments viscuts durant la Guerra Civil; o elements relacionats amb la cultura del secà, com els marges i barraques de pedra seca i el mosaic agroforestal mediterrani, caracteritzat per vinyes, camps d'oliveres, garroferars i boscos-illa que es troben entre els conreus.

Informació addicional