Deixalleria Comarcal

Adreça: Polígon industrial Els Masets. Bellvei

Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00, i els dissabtes de 9.00 a 14.00

Telèfon: 977 662 683

DEIXALLERIA
Una dexailleria és una instal·lació on hem de dipositar aquelles fraccions de residus per
a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al
carrer. La deixalleria està equipada amb contenidors diferents, segons si són per a
líquids, per a residus voluminosos, etc. Els residus especials es dipositen en un recinte
tancat i protegit de la pluja.
Deixalleria Comarcal del Baix Penedès
Parc industrial dels Masets, a Bellvei.
Telèfon i fax: 977 662 683
Horari
Dilluns a divendres: 9:00 - 13:00 i 15:00 - 18:00
Dissabtes: 9:00 - 14:00
El parc industrial dels Masets de Bellvei es troba situat en un indret cèntric per a tots
els habitants de la comarca i de molt fàcil accés, a la mateixa carretera N-340 que
comunica Bellvei amb el Vendrell. En direcció al Vendrell, trobarem la deixalleria a la
nostra dreta, darrere una benzinera situada al mateix parc industrial.
Què hi podem portar?
Sabates i tèxtil
Piles i fluorescents
Electrodomèstics
Radiografies
Olis minerals
Olis vegetals
Àcids
Porexpan
Bateries
Vidre pla (finestres)
Restes de poda
Aerosols i esprais (laques)
Paper i cartró
Pintures i vernissos
Envasos lleugers
Dissolvents
Envasos de vidre
Pneumàtics
Ferralla
Ferralla electrònica
Voluminosos
Fusta