ANUNCI AMPLIACIÓ TERMINI CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A ENTITATS 2021

Mitjançant decret d’alcaldia número 2021-1046 de data 03.12.2021, s’ha resolt la pròrroga del termini per a la presentació de sol·licituds en la convocatòria de subvencions a entitats de Santa Oliva per a l’exercici 2021.