Modificació del servei de transport col·lectiu de viatgers del municipi

“EXP. NÚM.: 480/2020 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS DEL MUNICIPI DE SANTA OLIVA.