MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34 DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Publicació: 21 de setembre de 2018

Termini de presentació de propostes: Del 22 de setembre al 15 d'octubre de 2018.