Expedient d’elaboració del Reglament de Concessió de distincions honorífiques de Santa Oliva

Comunicació

DECRET D’ALCALDIA
EXP. NÚM.: 2445/2021 INCOACIÓ EXPEDIENT PER A L’APROVACIÓ DEL
REGLAMENT DE CONCESSIONS DE DISTINCIONS HONORÍFIQUES DE SANTA
OLIVA.

Històricament l’Ajuntament de Santa Oliva ha nomenat alcalde/alcaldessa d’honor de Santa Oliva a veïns o veïnes que per la seva trajectòria/activitat han destacat o han dut a terme accions en benefici del municipi.
Havent detectat que no existeix cap tipus de reglament que ofereixi seguretat jurídica i transparència pel que fa a totes les actuacions necessàries amb l’objectiu de fer efectiu aquest nomenament, es considera necessari que l’Ajuntament de Santa Oliva disposi d’un reglament que reguli tot el procediment per nomenar alcalde/alcaldessa d’honor a un veí/veïna de Santa Oliva.