Convocatòria de consulta ciutadana en elaboració d’ordenança Exp. núm. 1986/2022

Aquest Ajuntament pretén aprovar l’Ordenança reguladora de les bases generals per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la pedra seca al municipi de Santa Oliva.