CONSULTA CIUTADANA ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

EXP. NÚM.: 679/2020 CONVOCATÒRIA CONSULTA CIUTADANA EN ELABORACIÓ D’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA DEL MUNICIPI DE SANTA OLIVA.