APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANS

Comunicació

EXP. NÚM. 442/2022 INCOACIÓ EXPEDIENT APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANS DE SANTA OLIVA.

Informació addicional