APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANS

07/03/2022
Comunicació

EXP. NÚM. 442/2022 INCOACIÓ EXPEDIENT APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANS DE SANTA OLIVA.

Informació addicional