VIA PÚBLICA. Informació sobre el servei d'aigua.

CASSA

La continuïtat del subministrament estará garantida en les mateixes condicions i garanteix també la qualitat sanitària.
Informació: Atenció telefónica i oficina virtual
Facturació estimada
Paralització de talls
Podeu decidir el dia de pagament