Tasques d'eliminació d'espècies invasores i foment de la biodiversitat al torrent de Santa Oliva

Comunicació

Ho està realitzant el GEPEC (Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans) amb el suport de l’ACA amb l’objectiu de millorar-ne les condicions i fomentar la biodiversitat.

24 de març de 2022. El Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) amb el Suport de l’ACA ha realitzat una actuació de millora per garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic de la conca fluvial del Baix Penedès mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial. Amb aquest acord s’ha aconseguit cogestionar aquest ecosistema aquàtic i restaurar-lo.

L’objectiu d’aquest acord de custòdia fluvial és restaurar mediambientalment aquest espai i aconseguir que els entorns fluvials estiguin en bon estat, ja que tenen gran importància com a connectors ecològics. Aquests espais fluvials actuen com a corredors ecològics de fauna i connecten els diferents ecosistemes que van creuant.

A Santa Oliva, en el tram de torrent, s’ha realitzat una acció d’extracció d’espècies invasores, sobretot la canya asiàtica (Arundo donax). L’extracció s’ha fet de forma quirúrgica i sostenible, seguint un procés molt laboriós que consisteix a treure la canya, tallar-la i triturar-la. Finalment, s’ha plantat vegetació autòctona de ribera perquè amb el temps lluiti contra la canya i la seva expansió. També s’han retirat espècies invasores com el cranc de riu americà (Procambarus clarkii). A més, s’han instal·lat caixes niu per ocells com mallerengues o ocells insectívors, també per ratpenats perquè s’hi instal·lin i col·laborin amb l’equilibri ecosistèmic.

La tasca del GEPEC-EdC desenvolupa diverses accions per millorar aquest ecosistema i fomentar la biodiversitat autòctona. L’objectiu és que els ecosistemes fluvials com aquest siguin més rics i estiguin en millors condicions.