TALLER INFANTIL

ÀREA DE DRETS SOCIALS -Joventut i infància

Centre Cívic Les Pedreres
8 de novembre 18h.