SUBVENCIONS PER A LES PERSONES I UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA AFECTADES PER LA COVID-19

Aprovada la convocatòria per l’atorgament de subvencions a persones i unitats familiars o de convivència de Santa Oliva afectades per la situació generada per la Covid-19.

 

S'ha aprovat la convocatòria per l’atorgament de subvencions a les persones i unitats familiars o de convivència de Santa Oliva afectades per la situació generada per la Covid-19 en règim de concurrència competitiva amb les següents condicions:

- Els criteris que regulen les subvencions i la seva concessió es regulen a les bases aprovades pel Ple municipal de data 25/06/2020.
- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 DIES HÀBILS a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Podeu descarregar-vos les bases i els formularis de sol·licitud, que es podran presentar a partir de la publicació de l'anunci de convocatòria al BOPT.