SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES – EXERCICI 2021

OBJECTE I IMPORT SUBVENCIÓ:
Línia 1 - Vigilància de les zones de bany: 8.690€
Línia 2 - Protecció de la Salut Pública: 16.091,11€