SUBVENCIÓ ROMANENT PAM 2017

19/04/2021

OBJECTE: OBRA DE REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL.

IMPORT SUBVENCIÓ: 8.570,83€