SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA UNITAT D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA, TERRES DE L’EBRE I BAIX PENEDÈS

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 05 de juliol de 2022 va acordar atorgar una subvenció pel foment de l’ocupació a l’Ajuntament de Santa Oliva, segons convocatòria 2022 en concurrència competitiva del programa “Foment de l’ocupació local del Camp de Tarragna, Terres de l’Ebre i Baix Penedès” de les següents característiques:


Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva
Import màxim concedit: 19.320,57€
Actuació: Contractació d’una persona del col·lectiu de menors de 35 anys.