SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID 19 CONVO.2020

IMPORT SUBVENCIÓ CONCEDIT: 19.975.74€
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA REALTIZACIÓ D’ACTUACIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID 19, CONVOCATÒRIA 2020.