SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ACUTACIONS GESTIÓ D’ESPÈCIES DE PLAGA 2020

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DESTINADA A REALITZAR
ACUTACIONS PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES DE PLAGA I ESPÈCIES
INVADORES EN ESPAIS URBANS – CONVOCATÒRIA 2020.
- DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ.
- CONTROL DE LA PLAGA PROCESSIONÀRIA