SUBVENCIÓ DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC

GENERALITAT DE CATALUNYA Dpt. De Justícia

➢Treball d'investigació històrica sobre l'antic camp d'aviació republicà de Santa Oliva
➢ Expedient MEM200/20/000079
➢ Import concedit: 1.242,92€