SORTEIG DE LES TAULES ELECTORALS. “DECRET CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT"

01/04/2019
SECRETARIA

Convocatoria Sessió Extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 2 d’abril de 2019 a les 20:00 hores.
Sorteig dels membres de les taules electorals per a les eleccions a les Corts Generals, convocades pel proper dia 28.04.2019.