SISTEMA DE CITA PRÈVIA AL CADASTRE

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Els ciutadans que desitgin anar a qualsevol Gerència del Cadastre hauran d'obtenir amb antelació una cita prèvia per poder ser atesos.

************************************************

Les cites prèvies es poden obtenir mitjançant la Sede Electrònica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es), o de la Línea Directa del Catastro (902 37 36 35 / 91 387 45 50). La concertació de cita és imprescindible per anar a una Gerència del Cadastre a obtenir informació cadastral, presentar documents o expedients, realitzar consultes, obtenir notificacions o realitzar qualsevol altre tràmit relacionat amb el Cadastre.

La implantació d’aquesta mesura és imprescindible per garantir el compliment de les mesures de seguretat dictaminades per les autoritats sanitàries.