Sessió informativa: SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA: PODA I FRACCIÓ VEGETAL

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT> Medi ambient

Índex
Què és la fracció vegetal?
Dades actuals del municipi
Sistema de recollida porta a porta
Valorització dels residus de poda