SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA PODA I FRACCIÓ VEGETAL

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT> Medi ambient>Notícies

SESSIÓ INFORMATIVA ON-LINE

DIA: dimecres 4 de novembre de 2020
HORA: 20:00 hores
.

El municipi de Santa Oliva posa en marxa un campanya d’educació i conscienciació mediambiental per fomentar la conscienciació, informació i sensibilització als veïns i veïnes del municipi, d’acord amb l’assoliment dels següents objectius:
1. La reducció de restes vegetals al municipi.
2. La promoció del compostatge casolà o altres formes de reutilització i reciclatge.
3. El bon ús del servei i la reducció i prevenció de residus impropis.