Santa Oliva municipalitza el servei de neteja viària

Es va aprovar per majoria absoluta en el darrer Ple celebrat el passat dijous 30 de juny de 2022.

5 de juliol de 2022. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Oliva va aprovar per majoria absoluta la municipalització del Servei de Neteja viària de carrers, places, rotondes i voreres i altres espais públics del poble amb l’objectiu de millorar-ne el servei augmentat les hores destinades a aquest servei augmentant-ne el mínim el cost realitzant una gestió directe.

Des de l’any 2019, s’encarregava d’aquest servei la Fundació Santa Teresa per un període de 2 anys més un de prorrogable. Aquest contracte va extingir-se el passat 16 de maig de 2022. El servei actual, amb un cost de 50.152,56€ iva inclòs, havia generat algunes queixes per part de veïns. A més, actualment alguns dels serveis que realitza la brigada municipal, com són la recollida d’andròmines i de restes vegetals, es presten a través d’un contracte de serveis. Això implica la possibilitat d’assignar a aquests treballadors municipals les tasques del servei municipal de neteja viària de carrers, places, rotondes, voreres i altres espais públics (SMNV).

El servei de neteja viària inclou, a més de la neteja de qualsevol residu i/o brutícia present a la via pública, la neteja de la via després de celebracions o esdeveniments, el buidat i manteniment de les papereres, neteja després de pluges o fenòmens naturals etc. Es preveu destinar-hi un total de dos operaris durant 200 jornades/any i el renting de la maquinària necessària per dur a terme la neteja.

Des de l’Ajuntament es valora aquesta decisió com a molt positiva, després de l’implementació de la recollida porta a porta el passat mes de març, per tal d’aconseguir un poble més net i respectuós amb el medi ambient.