Santa Oliva incrementa la taxa de reciclatge fins al 75,6% de mitjana durant el primer any

L’Ajuntament vol fer un agraïment a la ciutadania per la implicació activa en la recollida porta a porta.

24 d’abril de 2023. El 15 de març de 2022 Santa Oliva va implantar el sistema de recollida de residus porta a porta amb la ferma voluntat d’augmentar significativament el volum de recollida de residus en fraccions, reduir la fracció resta i complir amb la normativa europea.

Les dades parlen per si soles. Durant el primer any, s’ha arribar al 75,6% de mitjana de recollida de residus reciclats. Per mesos, l’agost amb un 79,2%, el juny amb un 78,4 i l’octubre amb un 78,2 han estat els que més s’ha reciclat, mentre que els mesos d’abril de 2022 amb un 69% i febrer de 2023 amb un 72,3% han estat els mesos amb un índex més baix de recollida selectiva. Del febrer de 2021 fins al febrer del 2022, la recollida de matèria reciclada, ja sigui, orgànica, vidre, paper o cartró, no arribava al 20%. En quilos, del març del 2022 al març del 2023 s’han recollit un total de 696.680 Kg d’escombraries, 287.240 kg de residus orgànics, 113.700 kg d’envasos i plàstics, 66.020kg de vidre, 59.980kg de paper i cartró, i 169.740 kg de la fracció resta.

En termes generals doncs, des de l’Ajuntament es fa una lectura força positiva amb les dades a la mà, tot i que s’espera poder-les augmentar encara més i sobretot, reduir la recollida de residus no reciclats ja que penalitzen molt i augmenten significativament els costos de recollida.

Pel que fa al capítol de les incidències, el tipus d’incident més comú durant el primer any (el 28% dels casos) es tracta de l’equivocació de dia a l’hora de treure els residus, i un 22%, el cubell erroni. Els abocaments incontrolats representen un 15% de les incidències, que  s’espera que disminueixin en els pròxims mesos, com ha passat en la resta de municipis que han implantat aquest mètode de recollida.