S'obre el període per sol.licitar les subvencions per a la rehabilitació i manteniment d'elements construïts mitjançant la tècnica tradicional de la pedra seca

El termini de presentació de sol·licituds serà de TRENTA DIES HÀBILS a comptar del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

30 de juny de 2023. L’Ajuntament de Santa Oliva obre el període per sol.licitar les subvencions per a la rehabilitació i manteniment d'elements construïts mitjançant la tècnica tradicional de la pedra seca en règim de concurrència competitiva. Concretament, es convoquen les ajudes en dos àmbits d’actuació:

  1. a) Construccions en pedra seca: Té per objecte la rehabilitació i manteniment dels elements de pedra seca de tipus construcció existents al municipi. Entren dins d’aquesta categoria les barraques, pous, corrals, fonts, sínies, etc.
  2. b) Altres elements en pedra seca: Té per objecte la rehabilitació i manteniment de parets i marges construïts mitjançant la tècnica de la pedra seca existents al municipi.

El termini per a executar les actuacions subvencionades serà fins al 30 de juny de l’any següent al de la data de la concessió de la subvenció. Per causes degudament justificades, es podrà sol·licitar una ampliació del termini fins al 30 de setembre del mateix any.

El termini per a presentar la documentació justificativa  per a rebre la subvenció és d’un mes a comptar des de la data màxima d’execució de les actuacions.

L’import màxim de subvenció s’estableix en 500 euros per actuació. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Aquesta subvenció ha estat impulsada des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Oliva amb l’objectiu de treballar per la preservació del valor històric i arquitectònic, pel manteniment i conservació de la pedra seca i vetllar pel coneixement i la transmissió d’aquesta tècnica tradicional.