RESTABLERT EL SERVEI DE BUS

ÀREA DE SERVEIS I MEDI AMBIENT

Avui dimecres dia 04/09/2019 a les 11:00h. ha quedat restablert el servei de bus municipal.