Recomanacions i instruccions davant el coronavirus

ALCALDIA

Recomanacions i instruccions de l'Ajuntament de Santa Oliva, del Departament de Salut i Departament d'Educació davant el coronavirus

 

Recomanacions i instruccions d’activitats que es realitzin al municipi:

 • A partir d’avui dijous 12.03.2020 se suspenen o ajornen totes les activitats d’oci, culturals, religioses i esportives al municipi, que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
 • Queden suspeses totes les activitats d’oci, culturals, religioses i esportives al municipi que comportin una assistència inferior a 1.000 persones, sempre i quant no s’ocupi més d’1/3 de l’aforament autoritzat per al local.
 • Queden suspeses totes les competicions i esdeveniments esportius, amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons l'evolució de la situació epidemiològica. 
 • Les activitats esportives organitzades pels centres escolars s'adoptaran les mesures que determini el Departament d'Educació. Fins al moment, se suspenen les activitats que impliquin més d'un centre educatiu. Els Jocs Esportius Escolars s'hauran d'ajornar o suspendre en el mateix període d'afectació.
 • L’objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents i minimitzar el contagi.
 • La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país, entre espais oberts o tancats, i tant si són oferts per organitzadors públics com per privats.

L’Ajuntament està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries. Qualsevol mesura que s’hagi de prendre es farà saber a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes. Per rebre els comunicats directament al mòbil es recomana descarregar l'aplicació municipal eBando (https://app.ebando.es/channel/santaoliva)

 

Recomanacions del Departament de Salut davant el coronavirus

⚠️ Davant el coronavirus, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recomana:

Si no es tenen símptomes:

 • Fer vida normal
 • Seguir el que diuen les autoritats sanitàries
 • Rentar-se sovint les mans 👏 amb aigua i sabó o solucions alcohòliques
 • Tapar-se la boca 😶 i el nas 👃 amb mocadors 🤧 d’un sol ús i rentar-se les mans de seguida.
 • Tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze en tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Evitar compartir menjar 🍱, estris o altres objectes sense netejar-los degudament.
 • Evita el contacte proper 🧍‍♂️🧍‍♀️ (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi comparteixis les pertinences personals

Si creu que té símptomes:

❌  NO VAGI al CAP ni a Urgències.

☎️  Truqui al 061 o bé, faci el qüestionari ✍ que hi ha en aquesta pàgina web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

Al vídeo que deixem trobarà informació d’interès editada per Salut. Generalitat de Catalunya: https://www.youtube.com/watch?v=PGli_Y9G9UU&feature=emb_title

 

Recomanacions del Departament d’Educació davant el coronavirus

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya recomana:

 • Suspendre tota activitat que organitzin els centres educatius que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament.
 • Les sortides lectives que impliquin personal o alumnat d’un sol centre es podran mantenir.
 • Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.
 • Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que es tan cursant formació professional.