Protocol d’actuació per al control de colònies de gats

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT> Medi ambient

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL CONTROL DE COLÒNIES DE GATS DE CARRER DEL MUNICIPI DE SANTA OLIVA, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT CER (CAPTURA – ESTERILITZACIÓ – RETORN)