PRÒRROGA TERMINI SOL.LICITUD SUBVENCIONS PERSONES I UNITATS FAMILIARS COVID19"

Assumpte: Pròrroga del termini per a la presentació de sol·licituds en la convocatòria de subvencions a les persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.